Izveštaj o "Jugoremediji"

Agencija za privatizaciju je 10. septembra 2002. godine na aukciji prodala akcije zrenjaninske fabrike lekova «Jugoremedija» iz državnog portfelja, ukupno 41,93% (Prilog 1: Zapisnik sa aukcije) detaljnije...

16. 09. 2004

Izveštaj o stečaju "Sartida"

Savet za borbu protiv korupcije je rešen da analizira slučajeve najmarkantnije krupne korupcije u našoj zemlji. Čini se da je u ovom trenutku proces privatizacije najozbiljniji kandidat za neslavnu ulogu lidera krupne korupcije detaljnije...

10. 05. 2004

Izveštaj o izvozu šećera u zemlje Evropske unije (II deo)

Savet za borbu protiv korupcije je 20. novembra 2003. godine Vladi Republike Srbije dostavio Izveštaj o izvozu šećera u zemlja Evropske unije, sa predlogom mera za prevazilaženje problema nastalih u izvozu šećera i stvaranja uslova za ukidanje sankcija Evropske unije detaljnije...

09. 03. 2004

Izveštaj o politici i procesu privatizacije

Savet za borbu protiv korupcije je postavio kao jedan od svojih zadataka da analizira politiku i proces privatizacije uzimajući u obzir brojne prigovore u kojima se izražava sumnja da se iza prekršaja u postupku privatizacije kriju mogućnosti korupcije detaljnije...

25. 12. 2003

Izveštaj o ilegalnom izvozu šećera u zemlje Evropske unije (I deo)

Uredbom EU br.2007/00 od 18. septembra 2000. i dopunom RC 2563/00 od 20. novembra 2000. otvoreno je tržište EU za uvoz šećera proizvedenog u Jugoslaviji i drugim zemljama zapadnog Balkana bez ikakvih restriktivnih mera i bez carinskog opterećenja detaljnije...

18. 11. 2003