Savet se obratio institucijama povodom nelegalne gradnje

30.05.2019. godien// Savet za borbu protiv korupcije obratio se detaljnije...

30. 05. 2019

Savet reaguje na istupanje iz nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Savet se obratio Ministarstvu zbog nezakonite instrukcije u vezi primene Zakona o izmenana i dopunama Zakona o visokom obrazovanju detaljnije...

31. 10. 2016

Savet traži ocenu ustavnosti i zakonitosti uvođenja novog stepena tajnosti podataka

Savet traži ocenu ustavnosti i zakonitosti načina donošenja Uredbe o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i sadržine Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave detaljnije...

10. 08. 2016

Savet reaguje na kršenje Zakona o elektronskim medijima

Povodom dopisa Saveta REM upućenog Vladi u kom se ističe da Savet za borbu protiv korupcije nema pravo da narušava nezavisnost REM, Savet je u dopisu prosleđenom Savetu REM, predsedniku Vlade i Narodnoj skupštini obrazložio kako je došlo do kršenja Zakona o elektronskim medijima. detaljnije...

13. 11. 2015

Prva Prethodna
1/11
Poslednja Sledeća