SavetSkloni smo ili pesimizmu ili optimizmu, a najmanje smo spremni da budemo uporni. A korupciju najuspešnije možemo savladati upornošću - kao građani i kao predstavnici vlasti. Za poslednjih godinu dana, u Savet je pristiglo više od 300 predstavki, a prema našim istraživanjima, korupcije ima najviše prilikom privatizacije, u sudstvu i bespravnoj gradnji. I upravo je u tim oblastima ispoljen najveći stepen antikoruptivnog angažovanja naših građana.

Mi u Savetu ne želimo da u građanima koji nam se obraćaju gledamo očajnike izgubljene u pustinji u kojoj se njihov glas ne čuje. Nastojim da im pomognemo javnim delovanjem i pritiskom na Vladu da suzbija korupciju, tako što će dopuniti zakonodavstvo i stvoriti institucije koje će smanjiti mogućnost da oni koji su postali moćni zahvaljujući tome što je država razarana tokom ratova, svoju moć demonstriraju i ubuduće.

Mislim da je borba protiv korupcije uvek i borba za državu. Uprkos tome što ima veoma mnogo sumnjivih boraca kojima su usta puna države.

Verica Barać