Analize zakonskih predloga

Analiza Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca

12. maj 2014. Savet za borbu protiv korupcije detaljnije...

12. 05. 2014

Analiza Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva

12. maj 2014. Savet za borbu protiv korupcije detaljnije...

12. 05. 2014

Analiza i predlozi za izmenu i dopunu Nacrta zakona o zaštiti uzbunjivača

28. mart 2014. Savet za borbu protiv korupcije detaljnije...

28. 03. 2014

Mišljenje Saveta za borbu protiv korupcije o Nacrtu zakona o bezbednosti plovidbe i lukama na unutrašnjim vodama

Savet za borbu protiv korupcije je 22. jula 2010. dostavio Ministarstvu za infrastrukturu mišljenje o Nacrtu zakona o bezbednosti plovidbe i lukama na unutrašnjim vodama. Ministarstvo za infrastrukturu razmotrilo je primedbe Saveta i 27. jula 2010. godine uputilo odgovor u kojem je navedeno da su primedbe Saveta za borbu protiv korupcije u najvećoj meri opravdane detaljnije...

03. 08. 2010

Dopis Vladi Srbije o Zakonu o podsticanju građevinske industrije u uslovima ekonomske krize

Savet za borbu protiv korupcije je 16. jula 2010. godine uputio Vladi mišljenje o Zakonu o podsticanju građevinske industrije Srbije u uslovima ekonomske krize, sa preporukom da se primena Zakona odloži detaljnije...

19. 07. 2010

Prva Prethodna
1/3
Poslednja Sledeća