Najvažniji izveštaji i inicijative o fenomenima sistemske korupcije koje je Savet dostavljao Vladi i Tužilaštvu

Nijedan izveštaj, niti krivična prijava Saveta do danas nisu procesuirani, kao ni veliki broj krivičnih prijava koje su Savetu dostavljali građani podnoseći predstavke sa sumnjama na korupciju, jer lica koja se navode u ovim prijavama uživaju zaštitu vlasti. Nasuprot tome, odmah se procesuiraju krivične prijave i tužbe ze klevetu koje protiv predsednice Saveta podnose osobe koje se navode u izveštajima Saveta detaljnije...

01. 06. 2011