Kontakt adresa kancelarije Saveta je:
antikorupcija.savet@gov.rs

Adresa:
Nemanjina 11
11000 Beograd
Srbija

Telefon:
+381 11 361 77 49
+381 11 362 01 64