Dani medija EU-Zapadni Balkan

13.11.2017. godine// Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije prof. dr Miroslav Milićević detaljnije...

13. 11. 2017

Saopštenje Saveta povodom izjave Direkcije za gređevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda

13.10.2017. godine// saopštenje Saveta za borbu protiv korupcije povodom izjave Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda detaljnije...

13. 10. 2017

Saopštenje Savet za borbu protiv korupcije povodom izjave gradskog menadžera Gorana Vesića

12.10.2017. godine// saopštenje Saveta za borbu protiv korupcije povodom izjave gospodina Vesića detaljnije...

12. 10. 2017

Održan sastanak sa predstavnikom konsultanske kompanije " Checchi and Company Consulting"

29.09.2017. godine Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije i član Saveta detaljnije...

02. 10. 2017

Izveštaj o raspolaganju nepokretnostima grada Beograda

19.09.2017. godine Savet za borbu protiv korupcije dostavio je Vladi Republike Srbije Izveštaj o raspolaganju nepokretnostima grada Beograda detaljnije...

19. 09. 2017