Izveštaj o netransparentnosti svojine poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji

29.11.2022. godine// Savet za borbu protiv korupcije dostavio je Izveštaj o netransparentnosti svojine poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji detaljnije...

29. 11. 2022

Izveštaj o izgradnji kabinske žičare (gondola) na trasi Kalemegdan - park Ušće u Beogradu

11.10.2022. godine// Savet za borbu protiv korupcije dostavio je Izveštaj o izgradnji kabinske žičare (gondola) na trasi Kalemegdan - park Ušće u Beogradu detaljnije...

11. 10. 2022

"Finansijski i materijalni preduslovi za funkcionisanje sudstva u demokratskom društvu"

3.10.2022. godine// Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije prof. dr Miroslav Milićević detaljnije...

03. 10. 2022

Saopštenje Saveta o dodeli nacionalnih frekvencija

1.8.2022.godine// Savet za borbu protiv korupcije smatra detaljnije...

01. 08. 2022

Оdržan sastanak sa Agencijom za sprečavanje korupcije

27.06.2022. godine// Savet za borbu protiv korupcije sastao se Agencijom za sprečavanje korupcije detaljnije...

27. 06. 2022