Održan sastanak sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu

9.07.2019. godine// Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije održao je sastanak detaljnije...

09. 07. 2019

Savet se obratio institucijama povodom nelegalne gradnje

30.05.2019. godien// Savet za borbu protiv korupcije obratio se detaljnije...

30. 05. 2019

Izveštaj o Nacrtu zakona o Fondu za nauku Republike Srbije

5.03.2019. godine// Savet za borbu protiv korupcije detaljnije...

05. 03. 2019

Informacija povodom izjave zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da Savet koristi netačne informacije

1.03.2019. godine// saopštenje Savet za borbu protiv korupcije povodom izjave detaljnije...

01. 03. 2019

Izveštaj o prenosu izvršenja u nadležnost javnih izvršitelja

28.02.2019. godine// Savet za borbu protiv korupcije dostavio je Izveštaj o prenosu izvršenja u nadležnost javnih izvršitelja detaljnije...

28. 02. 2019