Saopštenje Saveta o dodeli nacionalnih frekvencija

1.8.2022.godine// Savet za borbu protiv korupcije smatra detaljnije...

01. 08. 2022

Оdržan sastanak sa Agencijom za sprečavanje korupcije

27.06.2022. godine// Savet za borbu protiv korupcije sastao se Agencijom za sprečavanje korupcije detaljnije...

27. 06. 2022

Održan sastanak Posebne radne grupe

20.06.2022.godine// Savet za borbu protiv korupcije učestvovao je na sastanku Posebne radne grupe detaljnije...

20. 06. 2022

SAVET: IZVEŠTAJ O „TANJUGU“ JE TAČAN

7.6.2022.godine//Savet za borbu protiv korupcije odgovara na navode društva "Tačno" detaljnije...

07. 06. 2022

IN MEMORIAM Stjepan Gredelj

6.6.2022. godine// Savet za borbu protiv korupcije, deset godina od smrti člana Saveta Stjepana Gredelja detaljnije...

06. 06. 2022