Saopštenje Saveta od 15.05.2018. godine

Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije održao je sastanak detaljnije...

15. 05. 2018

Izveštaj o Ustavnim amandmanima u vezi sa pravosuđem

14.03.2018. godine// Savet za borbu protiv korupcije dostavio je Izveštaj o Ustavnim amandmanima u vezi sa pravosuđem detaljnije...

14. 03. 2018

"Vlast nema volju da se obračuna sa korupcijom"

25.01.2018. godine// Član Saveta za borbu protiv korupcije Dušan Slijepčević detaljnije...

25. 01. 2018

Izveštaj o prednosti ugovaranja nadležnosti domaće arbitraže

25.01.2018.godine// Savet za borbu protiv korupcije dostavio je Izveštaj o prednosti ugovaranja nadležnosti domaće arbitraže detaljnije...

25. 01. 2018

Konferencija "Sloboda medija i bezbednost novinara"

22.01.2018. godine// Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije prof. dr Miroslav Milićević detaljnije...

22. 01. 2018