Verica Barać
Verica Barać
1955-2012

Rođena je u Čačku, 14. jula 1955. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon završenih studija radila je u PKB-u.

Kada se vratila u Čačak počela je da radi u opštinskoj upravi. Od 1997. do 2001. godine obavljala je funkciju Javnog pravobranioca Opštine Čačak.

Bila je jedan od lidera antiratnog protesta Građanskog parlamenta Čačka za vreme NATO bombardovanja. Učestvovala je u osnovanju Građanskog parlamenta Srbije 2000. godine, a do 2003. godine bila je i predsednica ove organizacije.

Za predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije imenovana je maja 2003. godine. Od imenovanja Verice Barać do marta 2012. godine, Savet za borbu protiv korupcije je Vladi dostavio više od sedamdeset izveštaja, inicijativa, analiza i predloga.

Priredila je knjigu Građanskog parlamenta Srbije ,,Pravac promena” (2000. godine), kao i tri zbornika izveštaja i inicijativa Saveta za borbu protiv korupcije ,,Korupcija, vlast i država – polazište i rezultati Saveta za borbu protiv korupcije (2001-2004)” (2004. godine), ,,Korupcija, vlast i država –Drugi deo” (2005. godine) i ,,Korupcija, vlast i država –Treći deo” (2011. godine).

Dobitnica je Povelje za građansku hrabrost ,,Dragoljub Stošić” 2008. godine koju dodeljuju Unija sindikata i Kuća pravde Strazbur, nagrade ,,Osvajanje slobode” Fonda Maja Maršićević-Tasić 2010. godine i nagrade ,,Vitez poziva” koju dodeljuje Liga eksperata LEX 2011. godine.