Predstavke

Saradnja sa građanima


Savetu za borbu protiv korupcije svakodnevno se obraća veliki broj građana. Pritužbe na korupciju građani dostavljaju telefonom, elektronskom poštom ili pisanom predstavkom. Pristigle predstavke Savet obrađuje pravno i statistički. Nakon toga prosleđuje ih nadležnim državnim institucijama, sa molbom da nas i podnosioce predstavki izveste o preduzetim merama iz svoje nadležnosti. Institucije, uglavnom, dostave odgovore Savetu u roku od 30 dana, mada je često rok mnogo duži (i do godinu dana), a na 30% predstavki građana dostavljanih Savetu, nadležni organi nisu dostavili odgovore. Savet o odgovorima državnih institucija obaveštava podnosioce predstavki.

Savet za borbu protiv korupcije je od 2003. godine do danas primio ukupno 2.751 predstavku, koje se odnose na pritužbe u pravosuđu, privatizaciji, lokalnoj samoupravi, načinu izdavanja građevinskih dozvola (bespravna gradnja), na korupciju u zdravstvu, prosveti, policiji, privatnim preduzećima...

                Od jula 2003. do 31. decembra 2003. godine – 296 predstavki
                Od 1. januara do 31. decembra 2004. godine – 572 predstavke
                Od 1. januara do 31. decembra 2005. godine – 332 predstavke
                Od 1. januara do 31. decembra 2006. godine – 273 predstavke
                Od 1. januara do 31. decembra 2007. godine – 252 predstavke
                Od 1. januara do 31. decembra 2008. godine – 240 predstavki
                Od 1. januara do 31. decembra 2009. godine – 180 predstavki
                Od 1. januara do 1. decembra 2010. godine – 202 predstavke
                Od 1. januara do 31. decembra 2011. godine – 222 predstavke
                Od 1. januara do 31. decembra 2012. godine – 182 predstavke

Najviše predstavki dostavljenih Savetu odnosi se na postupak privatizacije po zakonu iz 2001. godine i na trgovanje akcijama preduzeća privatizovanih po zakonima iz devedesetih godina. Podnosioci predstavki su u najvećem broju slučajeva reprezentativni sindikati i asocijacije malih akcionara preduzeća, vrlo retko kupci ili učesnici na aukcijama i tenderima. U predstavkama iz 2003. i 2004. godine podnosioci se pretežno obraćaju Savetu zbog sumnji na umanjenje vrednosti kapitala prilikom procene i zbog niske kupoprodajne cena akcija. Od 2005. godine preovlađuju zahtevi za raskid kupoprodajnog ugovora, zbog neispunjenja socijalnog i investicionog programa i drugih ugovornih obaveza, zbog neadekvatne kontrole izvršenja ugovornih obaveza u privatizaciji i kontrole postupka preuzimanja od strane Komisije za hartije od vrednosti, odnosno kršenja prava malih akcionara od strane većinskih vlasnika.

Savet za borbu protiv korupcije je savetodavno telo, osnovan Odlukom Vlade Republike Srbije. U skladu sa svojim ovlašćenjima, pristigle predstavke Savet prosleđuje nadležnim državnim institucijama, a u njima su često sadržane informacije koje se koriste i za izradu izveštaja o primerima krupne, sistemske korupcije.

Ponedeljak i utorak od 10 do 16 časova rezervisani su za rad sa građanima na prijemu predstavki i davanju obaveštenja o obrađenim predmetima.