Ustav Republike Srbije [ pdf ]
Ustav Republike Srbije [ Word ]

 

Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije [ pdf ]
Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije [ Word ]

 

Krivični zakonik [ pdf ] 
Krivični zakonik [ Word ]
 

Zakon o obligacionim odnosima [ pdf ] 
Zakon o obligacionim odnosima [ Word ]

 

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije [ pdf ]
Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije [ Word ]

 

Zakon o privatizaciji [ pdf ]
Zakon o privatizaciji [ Word ]

 

Zakon o Agenciji za privatizaciju [ pdf ]
Zakon o Agenciji za privatizaciju [ Word ]

 

Zakon o zaštiti konkurencije [ pdf ]
Zakon o zaštiti konkurencije [ Word ]

 

Zakon o javnim nabavkama [ pdf ]
Zakon o javnim nabavkama [ Word ]

 

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja [ pdf ]
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja [ Word

 

Zakon o javnom informisanju i medijima [ pdf ] 
Zakon o javnom informisanju i medijima [ Word ]

 

Zakon o elektronskim medijima [ pdf ] 
Zakon o elektronskim medijima [ Word ]Zakon o javnim medijskim servisima [ pdf ] 
Zakon o javnim medijskim servisima [ Word ]
 

Zakon o radu [ pdf ]
Zakon o radu [ Word ]

 

Zakon o Visokom savetu sudstva [ pdf ]
Zakon o Visokom savetu sudstva [ Word ]

 

Zakon o Državnom veću tužilaca [ pdf ] 
Zakon o Državnom veću tužilaca [ Word ]

 

Zakon o sudijama [ pdf ]
Zakon o sudijama [ Word ]

 

Zakon o Javnom tužilaštvu [ pdf ]
Zakon o Javnom tužilaštvu [ Word ]

 

Zakon o Pravosudnoj akademiji [ pdf ]
Zakon o Pravosudnoj akademiji [ Word ]

 

Zakon o finansiranju političkih stranaka [ pdf ]
Zakon o finansiranju političkih stranaka [ Word ]

 

Zakon o planiranju i izgradnji [ pdf ]
Zakon o planiranju i izgradnji [ Word ]

 

Zakon o podsticanju gradjevinske industrije u uslovima ekonomske krize [ pdf ] 
Zakon o podsticanju gradjevinske industrije u uslovima ekonomske krize [ Word ]

 

Zakon o bezbednosti plovidbe i lukama na unutrašnjim vodama [ pdf ] 
Zakon o bezbednosti plovidbe i lukama na unutrašnjim vodama [ Word ]