Istraživanje

Objavljeno istraživanje o korupciji u Srbiji u knjizi „Politika borbe protiv korupcije u Srbiji”

Istraživački tim na čelu sa Prof. dr Petrusom van Dajnom sa Univerziteta u Tilburgu, sproveo je istraživanje o borbi protiv korupcije u Srbiji, čiji su rezultati nedavno objavljeni u knjizi „Politika borbe protiv korupcije u Srbiji”. Između ostalog, ovim istraživanjem je utvrđeno da se korupcija u Srbiji sve ređe prijavljuje, jer su građani obeshrabreni negativnim iskustvima – ili ne veruju da će prijavljivanje proizvesti bilo kakav efekat, ili strahuju da će prijavljivanje korupcije dovesti do represije nad onima koji su je prijavili.

Smatramo da je veoma važno da se javnost u Srbiji upozna sa veoma zabrinjavajućim nalazima ovog istraživanja, jer najznačajniji antikorupcijski potencijal svakog društva predstavlja upravo rešenost njegovih građana da žive u slobodnom i uređenom društvu.

Ovde možete preuzeti ceo izveštaj i kraću verziju izveštaja.