Malima obećanja velikima pare

22. mart 2012. NIN / Najviše jeftinih kredita od Fonda za razvoj u prethodnih pet godina, umesto malih i srednjih preduzeća, dobili su najbogatiji i najmoćniji srpski privrednici, čija se lična imovina meri desetinama, pa i stotinama miliona evra. Na toj listi prednjače firme Miroslava Miškovića, Miroslava Bogićevića, Nenada Popovića, Vojina Lazarevića detaljnije...

22. 03. 2012

Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta usvojio rezoluciju o procesu evropskih integracija Srbije

01. mart 2012. Strazbur / U rezoluciji se između ostalog naglašava značaj borbe protiv korupcije, izražava se zabrinutost zbog predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, ukazuje se na nepravilnosti u procesu privatizacije i javnih nabavki detaljnije...

07. 03. 2012

Bivši ministar Goran Novaković i Bogdan Rodić privatizovali „Zmaj“ sa Zoranom Ćopićem i Antonom Stanajem. „Zmaj“ propao

Privatizacija fabrike „Zmaj“ je dovela do poslovnog saveza bivšeg ministra energetike Gorana Novakovića, biznismena Bogdana Rodića i osoba koje su kasnije optužene za pranje novca i šverc cigareta – Zorana Ćopića i Antona Stanaja. Proizvodnja je stala, imovina založena u korist drugih Rodićevih firmi, većina radnika ostala bez posla. Agencija za privatizaciju sve tolerisala detaljnije...

10. 02. 2012

Zmaj

Govor Izvestioca EP za Srbiju Jelka Kacina na Odboru EP za spoljne poslove

12. januar 2012. Strazbur / Na Odboru EP za spoljne poslove (AFET) održano je prvo čitanje Nacrta izveštaja o napretku Srbije u evropskim integracijama. Izvestilac EP za Srbiju Jelko Kacin (ALDE/LDS) pozdravio je napredak koji je Srbija postigla u poslednjih godinu dana i pozvao Odbor da zauzme čvrst stav da Srbija zaslužuje status kandidata, kao i datum za početak pregovora o članstvu, ali i ukazao da se mora pojačati borba protiv korupcije i to tako što će Savet za borbu protiv korupcije dobiti punu političku podršku detaljnije...

12. 01. 2012

Jelko Kacin, fotografija preuzeta sa sajta B 92

Predlog rezolucije Evropskog parlamenata o procesu evropskih integracija Srbije

12. januar 2012. Strazbur / Pozdravlja napredak koji je Srbija postigla u procesu reformi; konstatuje da je Savet doneo odluku o odlaganju davanja statusa kandidata Srbiji nakon preporuke koju je dala Komisija; poziva Evropski savet da dâ Srbiji status kandidata na sledećem zasedanju u martu ukoliko srpske vlasti ispune uslove definisane na samitu u decembru 2011. godine detaljnije...

12. 01. 2012