Писмо Влади Србије поводом путовања државних функционера на Олимпијске игре у Атини

С обзиром на то да су у штампи у више наврата објављене информације да министри нису сами сносили своје трошкове путовања и боравка, нити су те трошкове сносили органи у којима они обављају своју функцију, као и да су министри својим изјавама то потврдили, Савет тим поводом изражава своју озбиљну забринутост детаљније...

15. 09. 2004

Писмо председнику Владе о случајевима "Југоремедија" и Ветеринарски завод

Савет за борбу против корупције је охрабрен чињеницом да је Влада Републике Србије на седници 25. новембра 2004. године разматрала извештаје Савета о приватизацији «Југоремедије» и Ветеринарског завода, и што је реално сагледала закључила да је било кршења закона и уговора у поступцима продаје удела «Југоремедије» и приватизације Ветеринарског завода детаљније...

15. 09. 2004

Савет доставио Влади Србије Извештај о политици и процесу приватизације

Савет је Влади и надлежним институцијама уз Извештај доставио и списак субјеката приватизације на које се односе представке које су достављене Савету закључно са 15. мартом 2004. године, када је завршен Извештај детаљније...

30. 04. 2004

Питања о стечају "Сартида"

Виши трогвински суд је својим решењем Су 17/02-46 од 25.07.2002. године делегирао Трговински суд у Београду за поступак стечаја над Сартидом и на тај начин одузео предмет Трговинском суду у Пожаревцу детаљније...

19. 02. 2004

Прва Претходна
11/11
Последња Следећа