Устав Републике Србије [ пдф ]
Устав Републике Србије [ Ворд ]

 

Национална стратегија за борбу против корупције [ пдф ]
Национална стратегија за борбу против корупције [ Ворд ]

 

Кривични законик [ пдф ] 
Кривични законик [ Ворд ]

 

Закон о облигационим односима [ пдф ] 
Закон о облигационим односима [ Ворд ]

 

Закон о Агенцији за борбу против корупције [ пдф ]
Закон о Агенцији за борбу против корупције [ Ворд ]

 

Закон о приватизацији [ пдф ]
Закон о приватизацији [ Ворд ]

 

Закон о Агенцији за приватизацију [ пдф ]
Закон о Агенцији за приватизацију [ Ворд ]

 

Закон о заштити конкуренције [ пдф ]
Закон о заштити конкуренције [ Ворд ]

 

Закон о јавним набавкама [ пдф ]
Закон о јавним набавкама [ Ворд ]

 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја [ пдф ]
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја [ Ворд ]

 

Закон о јавном информисању и медијима [ пдф ] 
Закон о јавном информисању и медијима [ Ворд ]

 

Закон о електронским медијима [ пдф ] 
Закон о електронским медијима [ Ворд ]


Закон о јавним медијским сервисима [ пдф ] 
Закон о јавним медијским сервисима  [ Ворд ]
 

Закон о раду [ пдф ]
Закон о раду [ Ворд ]

 

Закон о Високом савету судства [ пдф ]
Закон о Високом савету судства [ Ворд ]

 

Закон о Државном већу тужилаца [ пдф ] 
Закон о Државном већу тужилаца [ Ворд ]

 

Закон о судијама [ пдф ]
Закон о судијама [ Ворд ]

 

Закон о Јавном тужилаштву [ пдф ]
Закон о Јавном тужилаштву [ Ворд ]

 

Закон о Правосудној академији [ пдф ]
Закон о Правосудној академији [ Ворд ]

 

Закон о финансирању политичких странака [ пдф ]
Закон о финансирању политичких странака [ Ворд ]

 

Закон о планирању и изградњи [ пдф ]
Закон о планирању и изградњи [ Ворд ]

 

Закон о подстицању грађевинске индустрије у условима економске кризе [ пдф ] 
Закон о подстицању грађевинске индустрије у условима економске кризе [ Ворд ]

 

Закон о безбедности пловидбе и лукама на унутрашњим водама [ пдф ] 
Закон о безбедности пловидбе и лукама на унутрашњим водама [ Ворд ]