16. септембар 2014

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 01. јула 2013. Националну стратегију за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године.  

У Стратегији су наведене следеће приоритетне области, које су кључне за изградњу и јачање системских антикорупцијских механизама:

- Политичке активности;
- Јавне финансије;
- Приватизација и јавно-приватно партнерство;
- Правосуђе;
- Полиција;
- Просторно планирање и изградња;
- Здравство;
- Образовање и спорт;
- Медији.

Поред приоритетних области посебан део Стратегије је посвећен Превенцији корупције.

Националну стратегију за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године можете преузети овде