Анализе законских предлога

Мишљење Савета за борбу против корупције о Нацрту закона о безбедности пловидбе и лукама на унутрашњим водама

Савет за борбу против корупције је 22. јула 2010. доставио Министарству за инфраструктуру мишљење о Нацрту закона о безбедности пловидбе и лукама на унутрашњим водама. Министарство за инфраструктуру размотрило је примедбе Савета и 27. јула 2010. године упутило одговор у којем је наведено да су примедбе Савета за борбу против корупције у највећој мери оправдане детаљније...

03. 08. 2010

Допис Влади Србије о Закону о подстицању грађевинске индустрије у условима економске кризе

Савет за борбу против корупције је 16. јула 2010. године упутио Влади мишљење о Закону о подстицању грађевинске индустрије Србије у условима економске кризе, са препоруком да се примена Закона одложи детаљније...

19. 07. 2010

Прва Претходна
1/3
Последња Следећа