Контакт адреса канцеларије Савета је:
antikorupcija.savet@gov.rs

Адреса:
Немањина 11
11000 Београд
Србија

Телефон:
+381 11 361 77 49
+381 11 362 01 64