Представке

Сарадња са грађанима


Савету за борбу против корупције свакодневно се обраћа велики број грађана. Притужбе на корупцију грађани достављају писаном представком или електронском поштом. Пристигле представке Савет обрађује правно и статистички. Након тога прослеђује их надлежним државним институцијама, са молбом да нас и подносиоце представки известе о предузетим мерама из своје надлежности.

Савет за борбу против корупције је од 2003. године до данас примио укупно 2.751 представку, које се односе на притужбе у правосуђу, приватизацији, локалној самоуправи, начину издавања грађевинских дозвола (бесправна градња), на корупцију у здравству, просвети, полицији, приватним предузећима...

                Од јула 2003. до 31. децембра 2003. године – 296 представки
                Од 1. јануара до 31. децембра 2004. године – 572 представке
                Од 1. јануара до 31. децембра 2005. године – 332 представке
                Од 1. јануара до 31. децембра 2006. године – 273 представке
                Од 1. јануара до 31. децембра 2007. године – 252 представке
                Од 1. јануара до 31. децембра 2008. године – 240 представки
                Од 1. јануара до 31. децембра 2009. године – 180 представки
                Од 1. јануара до 1. децембра 2010. године – 202 представке
                Од 1. јануара до 31. децембра 2011. године – 222 представке
                Од 1. јануара до 31. децембра 2012. године – 182 представке

Највише представки достављених Савету односи се на поступак приватизације по закону из 2001. године и на трговање акцијама предузећа приватизованих по законима из деведесетих година. Подносиоци представки су у највећем броју случајева репрезентативни синдикати и асоцијације малих акционара предузећа, врло ретко купци или учесници на аукцијама и тендерима. У представкама из 2003. и 2004. године подносиоци се претежно обраћају Савету због сумњи на умањење вредности капитала приликом процене и због ниске купопродајне цена акција. Од 2005. године преовлађују захтеви за раскид купопродајног уговора, због неиспуњења социјалног и инвестиционог програма и других уговорних обавеза, због неадекватне контроле извршења уговорних обавеза у приватизацији и контроле поступка преузимања од стране Комисије за хартије од вредности, односно кршења права малих акционара од стране већинских власника.

Савет за борбу против корупције је саветодавно тело, основан Одлуком Владе Републике Србије. У складу са својим овлашћењима, пристигле представке Савет прослеђује надлежним државним институцијама, а у њима су често садржане информације које се користе и за израду извештаја о примерима крупне, системске корупције.

Понедељак и уторак од 10 до 16 часова резервисани су за рад са грађанима на пријему представки и давању обавештења о обрађеним предметима.