16. септембар 2014

Усвајањем Националне Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године у делу 5.3. Праћење резултата спровођења Стратегије и Акционог плана предвиђено је да ће ,,Савет учествовати са министарством надлежним за послове правосуђа у организовању тромесечних састанака контакт тачака из државних органа. На тим састанцима, Савет ће прикупити информације о искуству и препрекама за ефикасно спровођење Стратегије и акционог плана и о томе поднети извештај Влади. Савет може извештај објавити и на својој веб-презентацији“.

Савет за борбу против корупције своје Извештаје о искуству и препрекама за ефикасно спровођење стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана заснива на подацима прикупљеним на координационим и билатералним састанцима са контакт тачкама из државних органа, као и анализом одговора о искуству и препрекама за спровођење Стретегије и Акционог плана које су контакт тачке доставиле Савету.

Контакт тачке су особе које су у име државних органа, обвезника Националне стретгије и пратећег Акционог плана, задужене за извештавање и координацију активности за спровођење ових докумената. Министарство правде води евиденцију контакт тачака, а списак контакт тачака можете преузети са сајта Министарства правде. Поред одржавања координационих састанака, Министарство правде и Савет су организовали билатералне састанке на којима се са контакт особама детаљније разматрају проблеми и препреке по појединачним областима.

Савет за борбу против корупције Извештаје доставља Влади Републике Србије, а након тога Извештаји се објављују на веб презентацији Савета за борбу против корупције.

Извештаји  о искуству и препрекама за ефикасно спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана:

- Први Извештај о искуству и препрекама за ефикасно спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана можете преузети овде.

- Други Извештај о искуству и препрекама за ефикасно спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана можете преузети овде.

- Трећи Извештај о искуству и препрекама за ефикасно спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана можете преузети овде.