16. септембар 2014

Влада Републике Србије је на предлог Министарства правде и државне управе донела Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године на седници одржаној 25. августа 2013. године.

Акционим планом утврђене су конкретне мере и активности неопходне за реализацију стратешких циљева, рокови, одговорни субјекти и ресурси за реализацију.

Акциони план можете преузети овде.