Анализе законских предлога

Допис Влади Србије о Закону о електронским комуникацијама

Савет за борбу против корупције је 12. јула 2010. године упутио Влади Србије мишљење о Закону о електронским комуникацијама детаљније...

12. 07. 2010

Савет за борбу против корупције поднео Уставном суду иницијативу за оцену уставности Уредбе о конверзији

Савет за борбу против корупције поднео је Уставном суду Иницијативу за оцену уставности и законитости члана 4, став 1 Уредбе о критеријумима и поступку за утврђивање висине накнаде по освнову конверзије права за лица која имају право на конверзију уз накнаду детаљније...

25. 06. 2010

Анализа новог Закона о заштити конкуренције

Савет за борбу против корупције 17. новембра 2009. године доставио Влади Србије анализу новог Закона о заштити конкуренције детаљније...

17. 11. 2009

Коментар Закона о заштити конкуренције («Службени гласник РС» бр. 79/05)

Закон представља основни антимонополски закон у нашој земљи. Он треба да регулише рад монопола, односно да предупреди злоупотребу монополског положаја на тржишту детаљније...

06. 11. 2007

Недостаци Закона о спречавању прања новца

Пре свега, тешко је разумети концепт прања новца који се користи у овом Закону. Уместо јасне дефиниције да прање новца настаје када се нелегално стечени новац укључује у легалне финансијске канале, члан 2. овог Закона инсистира на прикривању нелегално стечене имовине, што је јасно дефинисано Кривичним законом детаљније...

07. 06. 2006