Анализа Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства

12. мај 2014

Савет за борбу против корупције доставио је Министарству правде 07. маја 2014. године анализу и предлоге за измену и допуну Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства.

Савет за борбу проитв корупције поздравља позитивне кораке предвиђене Нацртом, чиме се делом поступа по препорукама из Извештаја о реформи правосуђа.

Поред неадекватног образложења и лоше организације јавне расправе (термини и локације нису били најављени на сајту), Савет је предложио измене и допуне следећих чланова важећег закона:

- Члана 6 Председник и заменик председника Савета;

- Чланова 10 и 11 Накнада за рад и неспојивост послова;

- Члана 14 Начин рада;

- Члана 17 Одлучивање;

- Члана 19 Јавност рада;

- Члана 24 Брачко право, бирачки списак и листе кандидата;

- Члана 31 Бирачка места;

- Члана 38 Избор чланова;

- Члана 39 Разлози престанка;

- Чланова 20, 21 и 22 Прелазне и завршне одредбе Нацрта измена и допуна Закона о Високом савету судства.

Савет сматра да је након усвајања нових одредби потребно извршити избор свих чланова ВСС-а у року од 90 дана, а председник и заменик председника ВСС-а могу бити изабрани у року од 15 дана од дана избора нових чланова ВСС-а, како би што пре почело поступање по надлежностима.

Анализу можете преузети овде.


Упозорење:

Веб портал 'Савет за борбу против корупције' не одговара за садржај објављених коментара. Сва мишљења, сугестије, критике и други ставови изнесени у коментарима су искључиво лични ставови аутора коментара и не представља ставове редакције Веб портала 'Савет за порбу против корупције'.

captcha image
Reload Captcha Image...