Анализе и мишљења

Анализа новог Закона о заштити конкуренције

Савет за борбу против корупције 17. новембра 2009. године доставио Влади Србије анализу новог Закона о заштити конкуренције детаљније...

17. 11. 2009

Коментар Закона о заштити конкуренције («Службени гласник РС» бр. 79/05)

Закон представља основни антимонополски закон у нашој земљи. Он треба да регулише рад монопола, односно да предупреди злоупотребу монополског положаја на тржишту детаљније...

06. 11. 2007

Недостаци предложених измена Закона у области приватизације

На основу великог броја представки достављених Савету, као и на основу случајева познатих јавности, јасно је да је приватизација данас један од најзначајнијих генератора крупне корупције у Србији детаљније...

03. 02. 2005