Talasanje-Pusti priču, Radio Beograd 1

22. novembar 2016

Izvor: Radio Beograd 1

Autor: Dijana Ivanov Kadić

 

Zbog čega se Vlada ponovo odlučila na izmene Zakona o stečaju? Da li se u novom Nacrtu nalaze samo kozmetičke ili stvarne promene u odnosu na važeći? Kakva su rešenja predviđena za pitanja dužine trajanja postupka, uloge stečajnih upravnika i stavljanje jedne strane u privilegovan položaj? Šta bi mogle da budu socijalne posledice usvajanja novih propisa?

Gosti: Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije i Bogdan Petrović, ekonomski konsultant.

Snimak emisije možete preuzeti ovde.