Sednice Saveta za borbu protiv korupcije i realizacija budžeta po godinama

22. avgust 2014

Sednice Saveta za borbu protiv korupcije i realizacija budžeta po godinama

Godina

Broj sednica

Budžet Saveta
(odobrena sredstva)

Utrošena sredstva

2010

17

24.091.000,00 dinara

18.940.024,58 dinara

2011

16

23.654.000,00 dinara

23.654.000,00dinara

2012

14

19.630,000,00 dinara

16.385.864,57 dinara

2013

10

19.733.000,00 dinara

18.645.346,70 dinara

2014

12

20.745.000,00 dinara

18.448.000,00 dinara

2015

14

20.204.000,00 dinara

16.473.603,18 dinara

 

NAPOMENA:

Podatke o izvršenju budžeta Saveta za borbu protiv korupcije u periodu od 01. januara 2015. do 31. decembra 2015. godine po mesecima i zbirno možete preuzeti ovde.

Podatke o izvršenju budžeta Saveta za borbu protiv korupcije u periodu od 01. januara 2016. do 31. decembra 2016. godine po mesecima i zbirno možete preuzeti ovde.

Podatke o izvršenju budžeta Saveta za borbu protiv korupcije u periodu od 1. januara 2017. do 31. decembra 2017. godine po mesecima i zbirno možete preuzeti ovde.