Saopštenje Saveta povodom slučaja A.D. "Šinvoz" iz Zrenjanina

Savet za borbu protiv korupcije je danas dostavio predsedniku Vlade Republike Srbije Mirku Cvetkoviću i ministru ekonomije i regionalnog razvoja Mlađanu Dinkiću izveštaj o privatizaciji preduzeća «Šinvoz» A.D. iz Zrenjanina, sa preporukom da pred sudom inicira da se odloži ročište za izjašnjavanje o Planu reorganizacije najavljeno za 1. oktobar, i da se postupak stečaja zaustavi do okončanja postupaka za namerno izazivanje stečaja detaljnije...

30. 09. 2008

Saopštenje Saveta za borbu protiv korupcije povodom slučaja "Jugoremedija"

Nakon tri godine borbe radnika-akcionara “Jugoremedije” da se u njihovoj fabrici uspostavi zakonito stanje, sudovi su utvrdili ono što je od samog početka bilo jasno – da su u prodaji udela “Jugoremedije” prekršeni zakon i ugovor, na štetu privatnih vlasnika fabrike, malih akcionara detaljnije...

15. 12. 2006

Saopštenje Saveta o nacrtu predloga zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Petnaest razloga zašto ne treba usvojiti Nacrt predloga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije detaljnije...

04. 07. 2006

Saopštenje za javnost Saveta za borbu protiv korupcije povodom slučaja MOBTEL

U javnosti već godinama Mobtel važi za drastičan primer korupcije. Odlukom Vlade od 29. decembra 2005. godine o oduzimanju licence Mobtelu za obavljanje telekomunikacionih delatnosti, problem Mobtela se našao u središtu političkog sukoba između vrha sadašnje vlasti i pretedenata na osvajanje te vlasti – Bogoljuba Karića i njegovih poslovnih i političkih sledbenika. U ovom političkom sukobu problem korupcije se instrumentalizuje, umesto da se rešava. detaljnije...

14. 02. 2006