Potpisan Memorandum o saradnji sa Agencijom za sprečavanje korupcije

13. oktobar 2023

Dana, 13. oktobra 2023. godine predsednik Saveta za borbu protiv korupcije prof. dr Miroslav Milićević i direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dejan Damnjanović potpisali su Memorandum o saradnji, imajući u vidu da borba protiv korupcije zahteva efikasnu i kontinuiranu saradnju svih relevantnih institucija. 

Na sastanku koji je održan u junu ove godine, a koji je prethodio današnjem potpisivanju memoranduma, razgovaralo se o načinima unapređenja saradnje, u skladu sa preporukom Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO) iz Petog kruga evaluacije za Republiku Srbiju. Tom prilikom postignuta je saglasnost o potrebi zaključivanja Memoranduma o saradnji u delu koji se odnosi na sprečavanje korupcije i unapređenje integriteta na najvišim izvršnim funkcijama, a koji je danas i potpisan.

Memorandum je između ostalog, usmeren i na izgradnju sistema stalne međusobne saradnje kroz uspostavljanje proaktivnog pristupa u sprečavanju korupcije u oblastima posebno rizičnim za nastanak korupcije, predviđenih strateškim dokumentima Republike Srbije, radi efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u navedenim oblastima po najvišim međunarodnim standardima i u skladu sa propisima.