Saopštenje Saveta o dodeli nacionalnih frekvencija

01. avgust 2022

Savet o dodeli nacionalnih frekvencija

 

Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije smatra da su nezavisni, objektivni i profesionalni mediji jedan od stubova borbe za demokratiju, vladavinu prava i efikasnu borbu protiv korupcije. Savet je 2014. i 2015. godine objavio tri Izveštaja o transformaciji medija i ukazao da su netransparentno vlasništvo i finansiranje, upotreba javnog novca za finansiranje medija kao i politički uticaji i neprofesionalan rad pojedinih novinara doveli do tabloidizacije medija i neobjektivnog informisanja građana. Proteklih godina došlo je do daljeg urušavanja medijske scene u Srbiji a Medijska strategija nije dala očekivane rezultate, na šta stalno ukazuju stručna novinarska udruženja u Srbiji i mnoge ozbiljne institucije iz inostranstva. Danas imamo konfrontirane medije i suprotstavljene građane. Javni interes je zanemaren.

Savet smatra da je pri dodeli četiri nacionalne frekvencije, kao jedan od ključnih kriterijuma trebalo detaljno razmotriti, kako su mediji koji su konkurisali funkcionisali u prethodnom periodu. Kredibilnost medija koji nisu ispunili preuzete obaveze za dobijenu frekvenciju i obaveze iz priloženih elaborata je upitna i nema garancija da se to neće ponoviti. Ukoliko REM smatra da je irelevantno da li su i koliko puta televizije koje su posedovale nacionalnu frekvenciju prekršile Zakone, Pravilnike, Kodekse i etičke norme, onda se poništava našem društvu toliko potreban princip odgovornosti i obesmišljavaju se profesionalna i stručna udruženja.

Savet smatra da nije bilo razloga da se dodela pete frekvencije odlaže jer se time samo stvaraju uslovi za razne manipulacije.

Savet smatra da je u javnom interesu da REM detaljno objasni građanima kojim kriterijumima su se članovi rukovodili pri glasanju jer „merljivi kriterijumi“ nisu jasno definisani. Obrazloženje, odluka je donesena „ većinom glasova pri tajnom glasanju“, nije dovoljno.

 

    Savet za borbu protiv korupcije