Saopštenje Saveta povodom održanog sastanka sa Agencijom za sprečavanje korupcije

23. decembar 2021

Savet za borbu protiv korupcije dana 23.12.2021. godine održao je sastanak sa  Agencijom za sprečavanje korupcije u cilju ispunjavanja aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i radi dogovora o kontinuiranoj daljoj saradnji.