Saopštenje Saveta za borbu protiv korupcije povodom dodele nagrade " Verica Barać"

13. decembar 2021

Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, povodom Svetskog dana borbe protiv korupcije 9. decembra ove godine, neće dodeljivati nagradu „Verica Barać” za individualni doprinos borbi protiv korupcije u Srbiji, imajući u vidu da Kovid 19 pandemija još uvek traje.