Saopštenje Saveta za borbu protiv korupcije

09. decembar 2021

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE DAJE SLEDEĆE

S A O P Š T E NJ E

 

POVODOM IZJAVE PREDSEDNIKA SRBIJE GOSPODINA ALEKSANDRA VUČIĆA DATOJ NA TV PINK 07.12.2021 U 13,15 ČASOVA U EMISIJI „NOVO JUTRO“

 

Na pitanje novinara N1 gospodina Petra Gajića, Predsednik Srbije gospodin Aleksandar Vučić dao je sledeću izjavu:

 

„Nisam znao da je Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije telo koje donosi odluku da li je nešto u skladu sa Ustavom ili nije, ali dobro da ste me obavestili. Da su rekli drugačije sigurno mi ne biste rekli da su oni stručni za to i gde to piše da su oni nadležni ni stručni za tumačenje Ustava. Ali ako vi to kažete, onda je uredu. Siguran sam da je to onda 100% tačno. Pošto računam Šolak i Đilas stručnjaci za Ustav, oni to najbolje znaju sa sve Savetom za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije“.

U Izveštaju, na strani 1, 3. pasus piše: “Pre nego što Savet ukaže na upitnu ustavnost predloženih odredbi Zakona i prava građana Republike Srbije …“Termin „upitna ustavnost“ je sasvim jasan termin i ukazuje na potrebu analize.

U izveštaju, na strani 1, 4.-5. pasus piše: „… Ovakvo zakonsko rešenje, međutim, po mišljenju Saveta predstavlja kršenje Ustavom Republike Srbije zagarantovanog prava na mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava vlasnika nepokretnosti…“

Ovde se jasno navodi termin „po mišljenju Saveta“ što nije ni odluka niti tvrdnja da je prekršen Ustav jer to može da odluči i tvrdi samo Ustavni sud. Mišljenje je dozvoljena forma izjašnjavanja koja podrazumeva da postoji i drugačije mišljenje kao i potreba da se analizira i dokazuje. Mišljenje ne može biti predmet zabrane ili prekoračenja ovlašćenja.

Odluka o obrazovanju Saveta za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 59 od 11. oktobra 2001., 3 od 28. januara 2002., 42 od 22. aprila 2003., 64 od 24. juna 2003., 14 od 20. februara 2006.) navodi da je: 

“Zadatak Saveta je da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi Republike Srbije mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i da daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u ovoj oblasti.”

Prema Akcionom Planu za Poglavlje 23, tačka 2.1.2.3. „Obezbediti aktivno učešće Saveta za borbu protiv korupcije u zakonodavnom procesu, kroz članstvo u radnim grupama za donošenje i izmene zakona koji prema oceni Saveta imaju koruptivni rizik, na inicijativnu Saveta, odnosno organa ovlašćenih za predlagača zakona. Članovi Saveta aktivno učestvuju u radu radnih grupa. Rok – kontinuirano.“ Nažalost, u praksi, i pored insistiranja Saveta, ovo se nije događalo.

Savet je na kraju navedenog Mišljenja dao predlog kako da se prevaziđe situacija nastala donošenjem zakona koji ima koruptivni potencijal na koji je Savet ukazao. Savet nije izašao izvan svojih nadležnosti kada je ukazao na odredbe u Zakonu koje imaju koruptivni potencijal i Vlada Republike Srbije je na sednici (8.12.2021.) donela odluku da iz skupštinske procedure povuče Zakon o eksproprijaciji. Da zakon nije imao manjkavosti  ovo se sigurno ne bi dogodilo iako je upravo to rešenje Savet predlagao.

Savet je od svog osnivanja bio nezavisna i samostalna institucija, koja je svojim radom i odnosom prema svim Vladama to i dokazala.

Savet očekuje da se diskutuje o argumentima koji su obrazloženi i dokumentovani u Izveštajima i Mišljenjima a ne da mu se dodeljuju kvalifikacije i lepe etikete.