Održan sastanak sa konsultantom Svetske banke

03. jul 2019

Dana 2.07.2019.godine potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije prof. dr Miroslav Milićević i član Saveta gdin Dušan Slijepčević održali su sastanak sa gdinom Jovanom Nicićem, konsultantom Svetske banke koji je angažovan kao stručnjak za oblast antikorupcije. Tema sastanka je bila realizacija i sprovođenje mera iz strateških dokumenata koji se tiču borbe protiv korupcije u pravosuđu kao i koje mere je neophodno preduzeti kako bi se umanjili rizici za nastanak korupcije u radu sudova i javnih tužilaštava.