Informacija povodom izjave zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da Savet koristi netačne informacije

01. mart 2019

Savet za pisanje svojih izveštaja, koji se bave fenomenima sistemske korupcije, zvaničnim putem od organa vlasti traži konkretnu dokumentaciju i informacije. Pored toga, Savet koristi i podatke koji su zvanično objavljeni na sajtu državnih institucija i drugih subjekata, kao i informacije koje objavljuju javna glasila: Službeni glasnik RS, Službeni listovi gradova i dr. Za sve podatke koje Savet koristi u svojim izveštajima navodi izvor informacije, pa su samim tim podaci lako proverljivi. 

Na žalost, do podataka od organa vlasti Savet je dolazio veoma teško i to najčešće uz posredovanje Poverenika za informacije od javnog značaja. Međutim, brojni su primeri da organi vlasti nisu želeli da dostave podatke i pored naloga Poverenika, ili su podaci koje su dostavili nepotpuni. 

Savet nikada nije u mogućnosti da proveri informacije koje dostavljaju organi vlasti, ako ih ne prati verodostojna dokumentacija. To se pre svega odnosi na razne specifikacije u kojima se prikazuju numerički podaci. 

Konkretno, u izjavi Zamenika gradonačelnika nikada nije navedeno koji podatak nije tačan, već je njegova izjava očito imala za cilj da se diskredituje rad Saveta, što je postala praksa i drugih državnih organa, ako su u izveštajima Saveta iznete činjenice koje im ne odgovaraju.

Povodom izjave zamenika gradonačelnika Gorana Vesića od 12.10.2017. godine Savet je dao demanti koji je dostupan na sajtu Saveta. Ponovnim pominjanjem Saveta u istom kontekstu 25.02.2019. godine na TVN1, postavlja se pitanje s kojom namerom se to radi.

 

U Beogradu, 1.marta 2019. godine.                                                            

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE