Saopštenje Saveta povodom izjave Direkcije za gređevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda

13. oktobar 2017

Savet za borbu protiv korupcije ovim saopštenjem obaveštava javnost i demantuje navode Direkcije da su podaci koje je objavio u svom Izveštaju u vezi  sa pojedinim ugovorima netačni.

Naime, Savet je nakon nekoliko meseci od svog zahteva prema Direkciji dobio nepotpune podatke a tek po nalogu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,  koji se odnose na zakup građevinskog zemljišta i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta za period 2011-2015 godine. Kako Direkcija u medijima navodi da su njihovi podaci transparentni i dostupni građanima Srbije, Savet postavlja pitanje zašto je tražene podatke dobio tek po nalogu Poverenika? Svi podaci koje je Direkcija dostavila Savetu preneti su u izvornom obliku  i navedeni u Izveštaju uz napomenu da Savet  ne može proveriti njihovu verodostojnost.

Savet napominje da u Izveštaju jedino nisu navedeni spiskovi sa imenima zakupaca građevinskog zemljišta i dužnika po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta, a koje Savet poseduje.

Podatke koje je  Direkcija predočila javnosti 12.10.2017. godine nikada nisu dostavljeni Savetu. S tim u vezi, postavlja se pitanje koji su podaci istiniti, odnosno koga je i da li je  Direkcija obmanula javnost ili Savet?

Upućivanje Saveta da istražuje korupciju u Direkciji u periodu od 2004.-2013. godine  predstavlja neprofesionalno postupanje Direkcije,  motivisano politikom.

Odgovorna, moralna i profesionalna lica u Direkciji imala su obavezu da za sve  nezakonitosti zatečene i uočene za period 2004.-2013. godina, obaveste tužilaštvo i policiju.

Savet još jednom napominje, da u svom radu nikada nije prihvatao političke uticaje i da je predmet svih izveštaja Saveta bila, jeste i biće sistemska korupcija, nezavisno od aktuelne političke scene. Savet se  dalje neće oglašavati ovim povodom kako ne bi bio zloupotrebljavan u političke svrhe.