Održan sastanak sa Agencijom za borbu protiv korupcije

04. oktobar 2017

Savet za borbu protiv korupcije održao je 03. 10.2017. godine, sastanak sa direktorkom Agencije za borbu protiv korupcije Majdom Kršikapom u cilju nastavka dalje saradnje i pronalaženju zajedničkih rešenja u borbi protiv korupcije.