Saopštenje članice Saveta za borbu protiv korupcije Jelisavete Vasilić

28. avgust 2017

Gospodin Dulić je objavio da sam mu se ja izvinjavala zbog odluke Saveta u vezi sa predmetom Nuba. Napisala sam na hiljade presuda, aktivno učestvovala u izradi svih izveštaja Saveta i nikada, nikome se nisam izvinjavala za svoje odluke pa ni gospodinu Duliću. Gospodin Dulić kao ministar u više mandata, trebalo bi da zna da je Savet za borbu protiv korupcije kolektivno telo i da odluke ne donosi pojedinac, nego svi članovi Saveta i odluka za Nubu nije bila samo moja, nego je doneta jednoglasno. Kao ministar treba da zna da se pravda traži i ostvaruje u institucijama drzave pa i u ovakvom pravosuđu, koje je reformisao on i njegova stranka, a ne u medijima po sistemu „ rekla - kazala“.  Podsećam gospodina Dulića da ga je Savet upozoravao na koruptivnost Zakona o planiranju i izgradnji, koji je osmišljen u njegovom ministarstvu a na osnovu koga su tajkuni konverzijom ostvarili pravo svojine na hektarima građevinskog i poljoprivrednog zemljišta. Zakon je kasnije, na predlog Saveta, proglašen neustavnim ali posle tri godine kada su tajkuni završili sticanje svojine po osnovu neustavnog Zakona. Gospodina Dulića treba podsetiti na plaćanje milionskih iznosa medijima za reklamiranje „ Očistimo Srbiju“, a kako su gospodin Dulić i njegova stranka očistili Srbiju to svi znamo.

                                                                                                        Jelisaveta Vasilić

                                                                                      Članica Saveta za borbu protiv korupcije