Saopštenje Saveta o imenovanju novih članova

17. jul 2017

Članovi Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije saznali su iz „Službenog glasnika RS“ br.69  od 14. jula 2017. godine, da su imenovana dva nova člana Saveta. Ovo je prvi put od osnivanja Saveta da su za članove imenovana lica koja nisu predložena od strane Saveta. Savet je još pre 4 godine dostavio Vladi predlog za izbor novih članova Saveta. Do danas ni jedan od predloženih kandidata nije izabran.