Saopštenje Saveta od 13.07.2017.godine

13. jul 2017

 

Već duže vreme se u medijima vrši zloupotreba institucija Poreske uprave, koja je nadležna za redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja. Poreska uprava u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti je samostalna i nezavisna i ni jedan državni funkcioner  ne može da utiče na Poresku upravu i da preuzme njene nadležnosti.

Savet zahteva da se pitanje naplate poreza vrati u nadležnu insituciju i da konačno počnemo da gradimo pravnu državu i nezavisne, efikasne institucije. Savet smatra da Poreska uprava treba da obnovi praksu da javno i dokumentovano objavljuje imena velikih poreskih dužnika.