Sastanak sa predstavnicima Chemonics International iz Vašingtona

09. maj 2017

Dana 8. maja 2017. godine potpredsednik Saveta  prof. dr Miroslav Milićević  i član Saveta gdin Mioljub Vitorović održali su  sastanak sa predstavnicima Chemonics International iz Vašingtona, direktorkom u odeljenju za Evropu i Evroaziju Nitrom Lejton i menadžerom u istom odeljenju Kilan Salivan. Tema sastanka je bila koji su prioriteti u smanjenju korupcije u Srbiji u narednih 5 godina.