ZAŠTO NEPOSREDNA POGODBA ZA RENOVIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U SRBIJI?

26. novembar 2015

Osnovni princip nabavki u svim budžetskim institucijama bez izuzetaka je otvoren i restriktivan pregovarački postupak kako bi se sprečila velika mogućnost korupcije kod neposrednog pregovaranja.

Zakon o javnim nabavkama dozvoljava izuzetke od gornjeg načela samo u hitnim slučajevima, a to su pojedinačni slučajevi prouzrokovani vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima. Prema tome kada se radi o zahtevu za hitnu nabavku ceni se svaki pojedinačni slučaj, nastanak vanrednih okolnosti ili nepredviđenih događaja.

Ni Vlada niti Uprava za javne nabavke ne mogu menjati odredbe Zakona o javnim nabavkama tako što će unapred iz primene otvorenog i restriktivnog pregovaračkog postupka izuzimati nabavku za investiciono održavanje zdravstvenih ustanova (krečenje objekata, poboljšanje higenskih uslova i adaptacija mokrih čvorova, što je inače redovna obaveza ustanova), a da se pri tome ne oceni koje su to vanredne okolnosti ili nepredviđeni događaji u svakom pojeidnačnom slučaju doveli do neophodnosti hitnog otvorenog pregovaračkog postupka.

Savet za borbu protiv korupcije smatra da ovakva odluka otvara veliku mogućnost korpcije što samo još više učvršćuje i onako veoma veliku percepciju o enormnoj korupciji u zdravstvu.Prilog:

-  Mišljenje Uprave za javne nabavke br. 404-02-3934/15 od 12.11.2015. godine
- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda