Saopštenje povodom Izveštaja o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini

05. novembar 2015

Savet za borbu protiv korupcije je Vladi 29.10.2015. godine dostavio Izveštaj o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini. Izveštaj možete pronaći  ovde

Savet je istraživao rad
Diposa“ doo Beograd – državne firme koja obavlja delatnost davanja u zakup nepokretnosti u svojini Republike Srbije. Nakon analize obimne dokumentacije dostavljene od Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Diposa“ identifikovane su  brojne sistemske nepravilnosti.

Savet je utvrdio da organi vlasti ne postupaju savesno prema javnoj svojini, te da ne postoji kompletna i ažurna evidencija imovine u javnoj svojini kao i o njenim korisnicima.

Utvrđeno je i da je veliki broj stanova i vila u periodu Miloševićeve vladavine prodat odabranim pojedincima iz vlasti pod sumnjivim okolnostima, na način kojim je oštećen fond nepokretnosti u javnoj svojini.

Nepokretnosti se daju u zakup mimo važećih zakonskih i podzakonskih propisa, a poražavajuće je i što podzakonski akti nisu u celosti u skladu sa Zakonom u javnoj svojini. „Dipos“ nepokretnosti daje u zakup isključivo privilegovanim pojedincima, obaveštenim o slobodnim nepokretnostima kao i o uslovima zakupa. Visine zakupnina nisu uvek u skladu sa tržišnim cenama, kako to nalaže Zakon o javnoj svojini. Iako je „Dipos“ u javnost izašao sa podatkom da potražuje pola miliona evra od zakupaca, Savet je utvrdio da je cifra znatno veća, kao i da je nenaplativo više od milion evra potraživanja. Obzirom na zatečeno stanje, Savet predlaže gašenje „Diposa“ i preuzimanje njegovih poslova od strane Republičke direkcije za imovinu. Davanje u zakup nepokretnosti diplomatsko-konzularnim predstavništvima je potrebno posebno zakonski regulisati.

Savet ovim izveštajem nije iscrpeo temu raspolaganja javnom svojinom, već nastavlja da analizira zakonitost postupanja državnih organa.

Izveštaj je prosleđen Republičkom javnom tužilaštvu.