Konferencije, paneli i skupovi

Međunarodna konferencija u Istambulu

Član Saveta dr Stjepan Gredelje učestvovao je u radu konferencije "Mreža za borbu protiv korupcije za zemlje u tranziciji" detaljnije...

02. 07. 2005

Okrugli sto - Pravosuđe i korupcija

U saradnji sa Društvom sudija Srbije, Savet za borbu protiv korupcije je organizovao okrugli sto "Pravosuđe i korupcija" detaljnije...

02. 06. 2005

Sastanak sa ambasadorima u OEBS-u

U organizaciji Misije OEBS-a održan je sastanak Saveta za borbu protiv korupcije i predstavnika ambasada u Beogradu, na kojem je prezentovano delovanje Saveta, razmatrano aktuelno stanje i neophodni koraci u borbi protiv korupcije detaljnije...

05. 05. 2005

Međunarodna konferencija - Borba protiv korupcije u Srbiji

U organizaciji Misije OEBS-a, Transparentnosti Srbija i Britanskog Saveta 8. i 9. decembra je održana međunarodna konferencija "Borba protiv korupcije u Srbiji: Primena propisa i izazovi" detaljnije...

10. 02. 2005

Prezentovanje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

U organizaciji Saveta Evrope održana je međunarodna konferencija, na kojoj je prezentovan Predlog Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji detaljnije...

31. 01. 2005