Sastanak Koordinacionog tela za sprovođenje Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

25. maj 2022

Savet za borbu protiv korupcije je dana 23.5.2022. godine učestvovao na prvom sastanku implementacione grupe Koordinacionog tela za sprovođenje Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika. Tema sastanka bila je sprovođenje aktivnosti iz Operativnog plana i dalja saradnja kao i budući rad na Nacionalnoj strategiji u borbi protiv korupcije.