"Gradovi protiv korupcije - (zastoj) na putu ka EU"

18. januar 2018

Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije prof. dr Miroslav Milićević učestvovao je na konferenciji "Gradovi protiv korupcije - ( zastoj ) na putu ka EU" u organizaciji Biroa za društvena istraživanja. Konferencija se sastojala iz dva panela, Uloga antikorupcijskih tela, nadležnih ministarstava i asocijacija lokalnih samouprava u procesu unapređenja realicije Lap i LAFova i  Civilno društvo u borbi za Gradove protiv korupcije. Na konferenciji su učestvovali brojni predstavnici institucija kao i predstavnici civilnog sektora.