Potpredsednik Milićević govornik na okruglom stolu i zaštiti medijskog integriteta

18. april 2016

Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije prof. dr Miroslav Milićević učestvovao je na regionalnom okruglom stolu „Kako sačuvati integritet novinarstva i medija? – Lekcije iz pozitivnih praksi u zaštiti medijskog integriteta u zemljama jugoistočne Evrope“ koji je održan u 14. aprila 2016. godine u Sarajevu.

Medijska opservatorija jugoistočne Evrope je kao organizator okruglog stola okupila predstavnike primera dobre prakse koji su kao takvi identifikovani u istraživanju medijskog integriteta u 2014. godini, kao i aktere koji se suočavaju sa preprekama u svojim naporima da zaštite medijski integritet.

Profesor Milićević je predstavio rad Saveta i napore u doprinosu jačanja medijskog integriteta kroz izveštaje Saveta. Objašnjena je metodologija rada Saveta i predstavljeni su zaključci i preporuke koje je Savet kroz svoje izveštaje dostavljao Vladi Republike Srbije.

Radionice na kojima je profesor Milićević učestovao su “Dobre prakse u zaštiti medijskog integriteta: Šta ih čini mogućim?”, “Medijska politika i antikorupcioni okvir: Kako razviti propise i mere zaštite medijskog integriteta?”, “U potrazi za dobrim praksama u medijskom biznisu i industriji oglašavanja – Gde početi?”, i “Kvalitetno novinarstvo je još uvek živo u region jugoistočne Evrope – šta ga čini mogućim?”.