Predstavnici Saveta za borbu protiv korupcije na Prvoj regionalnoj konferenciji PAKO Impakt Programa

10. jun 2004

Na konferenciji pod nazivom "Implementacija antikorupcijskih planova u Jugoistočnoj Evropi", održanoj prošle nedelje u Budvi, učestvovali su predstavnici Saveta Evrope, PAKO Impakta, priznati eksperti u oblasti borbe protiv korupcije, predstavnici zemalja u okruženju, koje ovaj projekat obuhvata (Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Slovenija i Makedonija). Potpredsednik Saveta, Ivan M. Lalić, predstavio je antikorupcijske aktivnosti u Republici Srbije.

Svoje utiske sa konferencije predsednica Saveta, Verica Barać ocenila je sledećim rečima:

''Srbija je, pored Bosne i Hercegovine, jedina zemlja u regionu koja nema usvojenu nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, niti državno telo nadležno za borbu protiv korupcije. Iz samog toka Konferencije, odnosa predstavnika saveta Evrope i ostalih učesnika prema problemima Srbije, može se zaključiti da naša Vlada, odnosno država nisu apsolutno bili adekvatno predstavljeni, niti je uspostavljena potrebna saradnja i poverenje sa predstavnicima Saveta Evrope koji vode ove projekte. Albanija se predstavlja kao primer zemlje koja vrlo dobro napreduje u borbi protiv korupcije, za Makedoniju i Hrvatsku se izriču samo pohvale, čak i Crna Gora, koja u praksi nije pokazala napredak u borbi protiv korupcije, ima usvojenu strategiju i predstavnike koji su uspostavili vrlo dobru saradnju sa predstavnicima Saveta Evrope.

O naporima naše države i Vlade, o antikorupcijskim zakonima koji su usvojeni u proteklom periodu (Zakon o javnim nabavkama, finansiranju političkih stranaka, sukobu interesa, izmene drugih zakona koji su usko povezani sa borbom protiv korupcije), o njihovoj primeni, efektima primene, ili nedostacima ovde se ništa ne zna, niti se to moglo čuti na ovoj međunarodnoj konferenciji, budući da se predstavnik naše Vlade u ovom projektu, Aleksandra Popović, inače pomoćnik ministra pravde i ujedno direktor PAKO projekta za našu zemlju, nije javila za reč, niti predstavila šta je Vlada uradila u proteklom periodu u borbi protiv korupcije. Posebno začuđuje da se za reč nije javila na kraju konferencije kad je trebalo reći šta Vlada namerava da preduzme u narednom periodu, posebno o izradi nacionalne strategije i pomoći koju očekujemo od Saveta Evrope u okviru ovog projekta. Umesto nje to je uradila gospođa Silvija Panović – Đurić iz kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Mišljenje Saveta je da je učešće u projektima Saveta Evrope u borbi protiv korupcije vrlo važno za našu zemlju i da predstavnik Vlade mora biti vrlo kompetentna i iskusna osoba i vrlo zainteresovana za ovu problematiku. Sadašnji predstavnik Vlade to nije ni u kom pogledu, pa slika naše zemlje i njeni napori u ovoj oblasti izgledaju gore nego u stvarnosti.

Potrebno je, takođe, što pre započeti izradu nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i o tome obavestiti rukovodioce PAKO projekta. Bilo bi veoma dobro da zvanični rukovodilac projekta – izrade nacionalne strategije bude premijer i da, nakon usvajanja, Vlada ovaj dokument dostavi i Parlamentu na usvajanje.

Pored predstavnika institucija, kako je to predložilo Ministarstvo pravde, u izradu strategije bi po našem mišljenju trebalo uključiti pojedince koji su se ovim problemom uspešno bavili.''