Mišljenje Saveta o pravnim i društveno ekonomskim posledicama primene člana 102. Zakona o planiranju i izgradnji

23. maj 2024

Mišljenje Saveta za borbu protiv korupcije o pravnim i društveno ekonomskim posledicama primene člana 102. Zakona o planiranju i izgradnji možete preuzeti ovde.