Izveštaj o stečajnim postupcima

14. septembar 2023

Savet za borbu protiv korupcije dostavio je 5.9.2023. godine Vladi Republike Srbije Izveštaj o stečajnim postupcima. Izveštaj je dostavljen i Generalnom sekretarijatu Vlade RS.

Izveštaj o stečajnim postupcima sa prilozima možete preuzeti ovde.