Izveštaj o novinskoj agenciji "Tanjug"

06. maj 2022

Savet za borbu protiv korupcije dostavio je 21.04.2022. godine Vladi Republike Srbije Izveštaj o novinskoj agenciji "Tanjug". Izveštaj je dostavljen i Generalnom sekretarijatu Vlade RS.

Izveštaj o novinskoj agenciji "Tanjug" možete preuzeti ovde.