Izveštaj o Nacrtu zakona o Fondu za nauku Republike Srbije

05. mart 2019

Savet za borbu protiv korupcije dostavio je 25. februara 2019. godine Vladi Republike Srbije Izveštaj o Nacrtu zakona o Fondu za nauku Republike Srbije.

Izveštaj o Nacrtu zakona o Fondu za nauku Republike Srbije možete preuzeti ovde.